Commissies

Commissie Wat doet deze commissie? Wie bezetten deze commissie? Hoe kom ik in contact met deze commissie?
Afhangbord Reserveren van tennisbanen voor (interne) competities en (interne) toernooien. Jacq van Vroonhoven [email protected]
Sponsorcommissie Aantrekken nieuwe sponsoren & contact met huidige sponsoren Jettie Grewenig & Anouk Straalman [email protected]
Redactie Website, nieuwsslice en social media Anouk Straalman [email protected]
Jeugdcommissie Organiseren en faciliteren van activeiten voor onze jeugdleden. Jos Blom & Helmus Verouden [email protected]
Tenniscommissie Organiseren en faciliteren van activiteiten voor onze senioren.

Frans van Krieken, Ben van Gaal (competitieleider), Ilse van Beurden, Maarten van den Brandt, Hans de Jager, Jack Kemps

 

[email protected]
Trainer  Verzorgen trainingen Bram Lievens & Marcel  [email protected]
Ledenadministratie Ledenlijst actueel houden, nieuwe leden toevoegen, afmeldingen doorvoeren Loek Kuperus [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Je kunt ons bereiken via [email protected] NL13RABO0138808082

Sportcentrum de Kemmer

Bloemendaal 5
5688 GP Oirschot
Nederland