Vrijwilligers & bijzondere leden

Vrijwilligers zijn essentieel voor een vereniging, zo ook voor ons. Ze zeggen wel eens dat vele handen licht werk maken. En dat is ook zo. Daarom hebben we de filosofie dat we allemaal een taak op ons moeten nemen. Groot of klein. Dat komt terug in ons vrijwilligersbeleid. 

Vrijwilligersbeleid
Alle seniorleden betalen jaarlijks 20 euro vrijwilligersbijdrage, deze wordt naast de contributie gezamenlijk gefactureerd. Op het moment dat leden in het betreffende kalenderjaar een vrijwilligerstaak vervullen, wordt de vrijwilligersbijdrage het daarop volgende jaar niet geïncasseerd.

We hebben een overzicht gemaakt van heel veel vrijwilligerstaken. Deze lijst vind je hier. We willen je vragen de lijst in te vullen en aan te geven wat jij voor TCO wil doen. Er zitten grotere en kleinere takken in, echt alle handjes helpen! Als je zelf een idee hebt die nog niet op de lijst staat, kun je die natuurlijk toevoegen.

Nicole Westerterp en Anouk Straalman zullen zich in het eerste jaar beschikbaar stellen als vrijwilligerscoördinatoren. Dit houdt in dat zij contact opnemen met de leden die zich als vrijwilliger hebben aangemeld en zij zullen het overzicht van vrijwilligers bijhouden. Zij zijn dus ook je aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen/ideeën.

Carel & Theo zetten zich in 2017 spontaan in om het park op te ruimen.

Onze vrijwilligers zetten we ieder jaar in het zonnetje. Maar er zijn ook leden die zich, in het verleden of op dit moment, met hart en ziel inzetten voor de vereniging. Deze leden hebben een titel verdiend. Erelid of lid van verdienste. Belangrijke mensen voor onze vereniging die ook hier een plekje verdienen. 

Ereleden

Frans Baeten († 9-11-2011)   
Henk Zeeuwen († 29-4-2015)  
J. van Tiel  
Jan Koonings  
Arno Straalman  
Piet van Esch  
Joyce Zeeuwen  
Annemiek van Vroonhoven  

 

Leden van verdienste 

Flip Ophof  
Margret Smits  
Theo van der Sommen   

In dit document staat aangegeven wanneer je in aanmerking komt voor TCO lid van het jaar, lid van verdienste of erelid. 

Vragen?

logo

E-mail

info@tenniscluboirschot.nl

Telefoon

Je kunt ons bereiken via info@tenniscluboirschot.nl NL13RABO0138808082

Sportcentrum de Kemmer

Bloemendaal 5
5688 GP Oirschot
Nederland