Contributie

De contributie
Bij TCO betaal je geen inschrijfgeld. Je betaalt dus alleen contributie. En die is als volgt opgebouwd: 

Junioren 250 euro (alle competities, trainingen en activiteiten zijn hierbij inbegrepen) Geldt t/m het jaar dat je 17 wordt 
Jonge senioren 65 euro Geldt t/m het jaar dat je 22 wordt 
Senioren 130 euro  Vanaf het jaar dat je 23 wordt

Contributies en overige bijdragen (training, competitiegeld) worden geïnd via automatische incasso.

Gezinskorting
Als je met meer dan twee mensen uit je gezin lid bent, krijg je korting. Vanaf het 3e gezinslid krijg je na aanvraag 10 euro korting op de contributie. De gezinskorting geldt alleen voor hele contributiejaren. 

Lid worden in de loop van het jaar

Senioren
Als je lid wordt in de loop van het jaar, dan betaal je vanaf het 3e kwartaal (juli) de helft van de jaarcontributie en vanaf het 4e kwartaal (oktober) een kwart van de jaarcontributie (met een minimum van € 17,50).

Opzeggen van het lidmaatschap voor een bepaald jaar moet worden gedaan vóór 1 januari van het betreffende jaar.

Junioren
Als je jeugdlid wordt in de loop van het jaar (het jeugdlidmaatschap start ieder jaar in oktober), dan betaal je vanaf het 2e kwataal (januari) driekwart van het jaarlidmaatschap. Vanaf het 3e kwartaal (april) betaal je de helft van het jaarlidmaatschap en vanaf het 4e kwartaal (juli) een kwart van het jaarlidmaatschap.

Opzeggen van het jeugdlidmaatschap voor een bepaald jaar moet worden gedaan vóór 1 oktober van het betreffende (school)jaar.

Rustend lidmaatschap
We kennen bij TCO voor senioren ook een rustend lidmaatschap. Een rustend lid betaalt 20 euro per jaar. Als rustend lid ben je gedurende het volledige kalenderjaar geen lid van de KNLTB. Dat is ook de reden dat je geen tennispasje ontvangt. 

KNLTB tennispas
Als je lid wordt krijg je een KNLTB tennispasje. Dit tennispasje is nodig voor het spelen van toernooien en competitie. Maar je gebruikt het ook om een baan te kunnen reserveren. In de serre bij het sportcentrum, ook toegankelijk met het pasje, hangt het afhangsysteem.

Ieder jaar krijg je een nieuw pasje. We laten je altijd weten wanneer je je nieuwe pasje kunt komen ophalen. Kom je pasje dan ook ophalen, want daarna is er geen mogelijkheid meer. Let op: de pasjes komen niet achter de bar van de Kemmer te liggen!

Opzeggen
Senioren
Opzeggen van het lidmaatschap voor een bepaald jaar moet worden gedaan vóór 1 januari van het betreffende jaar. Opzeggen kan door hiervan melding te maken bij de ledenadministratie, bij voorkeur via e-mail ([email protected]). 

Als je niet opzegt voor 1 januari dan is men in principe nog het gehele jaar lid en de betreffende jaarlijkse contributie verschuldigd.

Junioren
Opzeggen van het jeugdlidmaatschap voor een bepaald jaar moet worden gedaan vóór 1 oktober van het betreffende (school)jaar. Tussentijds opzeggen is per half jaar mogelijk. De opzegging moet dan voor één april van het lopende (school)jaar worden gedaan. Je betaalt dan 125 euro voor het eerste half jaar. Opzeggen kan door hiervan melding te maken bij de ledenadministratie, bij voorkeur via e-mail ([email protected]). Als je niet opzegt voor de aangegeven data dan is ben je in principe nog het gehele (school)jaar jeugdlid en de betreffende jaarlijkse kosten voor het jeugdlidmaatschap verschuldigd.

Te late opzeggingen
Senioren
Helaas ontvangen we nog wel eens opzeggingen na 1 januari. Als je na 1 januari je lidmaatschap opzegt, betaal je € 40 in verband met kosten die we voor de KNLTB moeten maken. Leden die hun lidmaatschap opzeggen tussen 1 april en 1 augustus betalen € 90 / € 45. Het opzeggen van je lidmaatschap na 1 augustus betekent dat je een volledig lidmaatschap betaalt voor dat jaar. 

Junioren
Helaas ontvangen we nog wel eens opzeggingen na 1 oktober. Als je na 1 oktober het jeugdlidmaatschap opzegt, betaal je €125 en blijf je nog tot 1 april van het volgend jaar lid van TCO. 

Vragen of opmerkingen? 
Iets niet helemaal duidelijk? Of heb je een idee? Dan kun je dat mailen naar onze ledenadministratie. Stuur Loek een mail via [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Je kunt ons bereiken via [email protected] NL13RABO0138808082

Sportcentrum de Kemmer

Bloemendaal 5
5688 GP Oirschot